60 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Характеристика гастрита из рассказа вечер

Характеристика Гастрита из Твора Вечар -Алексей Дударов на беларусскам

Ответ оставил Гость

Характары і вобразы герояў песы Аляксея Дударава “Вечар” ТворчасцьАляксея Дударава вылучаецца непадробнай шчырасцю, імкненнем знайсціадказы на надзённыя пытанні жыцця. Драматург звяртаецца да вечнага ўсучасным існаванні кожнага, жыццёвыя, немудрагелістыя сітуацыіасэнсоўвае па-філасофску. «. Жыццё — выпрабаванне чалавека началавечнасць. I ўвечары павінна свяціць сонца», — так сказаў пра сваюпесу «Вечар» А. Дудараў.
У «неперспектыўнай»вёсцы Вежкі засталіся толькі трое старых — Ганна, Васіль Мульцік іМікіта Гастрыт. Па-рознаму прайшло іх жыццё. Ганна ўвесь час, як іМульцік, працавала на зямлі. Ні адпачынку, ні радасці не ведала. У вайнуі пад бомбамі ляжала, і ў сваей хаце гарэла, траіх дзяцей пахавала заадзін месяц. I апошні сын Віцёк нейкі няўдалы атрымаўся — цягне лес утурме. Але Ганна не азлобілася на жыццё. Яна толькі стомлена думае:«Рабіла, рабіла, рабіла; а на гэтым свеце няма чаго пакінуць. I наштонарадзілася?»
Навошта нарадзіўся, ведае Мульцік. Уяго таксама нялёгкі лес. Ён «тры вайны адпляскаў, піабляй махноўцысеклі, кулакі ў трыццаць другім цвікамі да крыжа прымалацілі, на фінскайногі адмарозіў, у партызанах немцы расстрэльвалі, потым ваяваў — дваразы параніла, тры разы кантузіла. I гэта яшчэ не ўсё! Двух дзетак завайну пахаваў, і ніпічымніца пасляваенная была, і хату пярун паліў, ікарова здыхала, і жонка памерла, і сын апошні гадоў пяць пісем не піша».Гора ўзмацніла душу Васіля, надзяліла яго вялікім багаццем, дабрынёй,якая, колькі ні раздавай, не вычэрпваецца, як той калодзеж, што некаліпаіў усю вёску. Ад Мульціка ідзе да людзей цеплыня, спачуванне. Ёнбачыць, як чакае Ганна весткі ад свайго няўдалага сына, і піпіа ад імяВіцька ліст на радыё, каб перадалі для маці яе любімую песню. I якаяпаэтычная, тонкая і ўзнёслая душа адкрываецца ў яго, калі ён кажа праласкавыя матчыны рукі, што пяклі самы смачны хлеб, пра родную хату ібярозкі пад акном. Мульцік — паэт і ў адносінах да зямлі-карміцелькі, іда сонца, якое для яго вышэй і магутней нават за бога, таму што богкарае, а Сонца дае жыццё раслінам, і жывёлам, і чалавеку. Мульцік немоліцца сонцу, ён размаўляе з ім, як з блізкім. Ён добра ведае, штонарадзіўся на Зямлі, каб сагрэць яе сваей душой, каб працаваць, хлебрасціць. Для яго шчасце не ў сытасці і не ў бяздзейнасці: «Шчасце зчужых рук заўсёды кіслае. Шчасце самому рабіць трэба». Мульцік ніколіне ішоў насуперак сваім перакананням, пацверджаным жыццём папярэдніхпакаленняў поглядам. I легка ў яго на сэрцы нават перад немінучайсмерцю. У Мульціку і Ганне ўвасоблена гармонія натуральнага жыцця.
Менавітаў вобразах Васіля і Ганны раскрываюцца прыродная мудрасць,далікатнасць, чысціня пачуццяў чалавека. Старыя з болем думаюць, штоняма каму перадаць мудрасць, жыццёвы вопыт, што выстудзяцца іх хаты ізарасце сцяжынка да іх Вежак, перасохне чысты калодзеж, бо ніхто небудзе браць з яго вады. Яны хвалююцца, што парушацца прыродныя сувязі іасірацее зямля продкаў. I не так адзіноцтва мучыць старых, як тое, штозямля застанецца ў адзіноце.
Песа «Вечар»прасякнута цёплым гумарам, лірычнасцю. Адухоўленыя блізкасцю да прыродыгероі А. Дударава ўвасабляюць гармонію спрадвечнага вясковага жыцця зяго высокімі патрабаваннямі і крытэрыямі.

Читать еще:  Растительное масло натощак при гастрите

характеристика гастрита из произведения вечер

Нарушение пищеварения – явление, знакомое каждому. В большинстве случаев мы не придаем серьезного внимания таким признакам как тяжесть в животе после приема пищи, вздутие кишечника, боль. Между тем, это является тревожным сигналом, который может сообщать об угрозе здоровью.

Ежели до этого из-за регулярных диет и несбалансированного питания наиболее часто с такими проблемами мучались женщины, то сегодня все больше мужчин жалуются на боли в желудке и пожелудочной, расстройство пищеварения, проблемы с кишечником.

Цифры статистики шокируют: к огорчению, больше 80% мужчин постоянно или время от времени мучаются пищеварительными расстройствами – питание и образ жизни тут имеют решающее значение.

“К огорчению, нынешний ход жизни трудно подрегулировать и полностью избавить себя от похожих факторов, которые вызывают такого рода вопросы, а именно:
– неправильного питания
– малоподвижного образа жизни
– стрессов
– нехорошего качества пищи

В последние годы все чаще ко мне на прием являются мужчины, имеющие серьезные проблемы с пищеварением и даже не подозревающие об этом. Пациент не подозревает об их наличии до тех пор, пока не начнет ощущать сильную боль и дискомфорт.

Приступать к лечению необходимо без промедления, однако, поставить правильный диагноз сразу весьма сложно. Необходимо тщательное исследование. Чтобы избежать неправильного лечения я советую своим пациентам применять биодобавки широкого спектра действия. Одним из таких универсальных средств является препарат нового поколения – “Гастролекс”.

Это средство нового поколения и подходит как для лечения, так и для профилактики (особенно в пожилом возрасте)”.

“Гастролекс” уже давно назван специалистами как эффективное и совершенно безопасное средство для лечения и снятия симптомов расстройства пищеварения. Он может использоваться при язвенной болезни желудка, гастрите, изжоге, язве двенадцатиперстной кишки и других многих серьезных заболеваниях.

Препарат обладает мощным восстанавливающим и оздоравливающим действием:
– улучшает работу поджелудочной железы,
– стимулирует деятельность толстого кишечника,
– улучшает процессы метаболизма,
– оказывает противо-склеротическое действие.
– оказывает благотворное действие на микрофлору кишечника
– обладает желчегонным и обволакивающим действием,
– регулирует жировой обмен, препятствует отложению жира в печени,
– расщепляет и выводит из организма избыточное количество холестерина.

Читать еще:  Народные средства от тошноты при гастрите

В состав средства входят лишь естественные компоненты такие как экстракт овса и чаги, зародыши пшеницы, пектин, инулин и особое вещество БИОФЕН, которое обладает восстановительными свойствами.

СПРАВКА:

Биофен – результативный антиоксидант-антигипоксант нового поколения. Оберегает клеточные мембраны от токсического воздействия свободных радикалов, риводит в норму процессы энергообразования и обмена в клетках организма, замедляет процессы естественного старения посредством полифункционального влияния (сохранение клеточных мембран, улучшение микроциркуляции, выведение вредных шлаков из организма); защищает сосуды; защищает печень; проявляет противовирусное и антиаллергическое действие.

Естественный состав препарата позволяет испольовать ее в любом возрасте, не боясь возникновения побочных реакций или осложнений.

ВНИМАНИЕ: во избежание подделок “Гастролекс” не продается в магазинах и аптеках. Данную добавку можно заказать только на сайте производителя.

Комментарии

Комментировать :

Автор статьи: Александр Кочегин

В НИИ дерматовенерологии и иммунопаталогии мы провели исследование свойств биодобакви «Гастролекс» с БИОФЕНОМ.

В результате 30-дневного анализа были зафиксированы следующие результаты:

  • 1. В течение первой недели использования зафиксировано значительное улучшение процесса пищеварения
  • 2. В течение второй недели – у 97% прошли болевые ощущения, тяжесть в желудке и изжога после приема пищи
  • 3. На третьей неделе приема у 84 % отпала необходимость придерживаться строгой диеты
  • 4. На завершающей неделе эксперимента 98% участников отметили значительное улучшение самочувствия и отсутствие проблем с пищеварением.

Применение «Гастролекса» рекомендовано как при единичных случаях расстройства пищеварения, так и при хронических заболеваниях ЖКТ.

Состав:

Способ применения:

1 пакетик сухого экстракта киселя развести в 200 мл теплой воды, хорошо перемешать в течение 2-3 мин.

LiveInternetLiveInternet

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Гастрит из поэмы вечер алексея дударева

ПьесаВечер, которая сегодня в Беларуси даже включена в школьную программу по литературе, несомненно, является одной из вершин творчества известнейшего и это действительно так! самого кассового белорусского драматурга Алексея Дударева. Много лет назадВечер всколыхнул людские умы и обратил взгляды в сторону умирающей деревни: пожалуй, это была одна из первых попыток осознать глубокую нравственную суть проблемы, к которой до того момента относились как к побочному эффекту прогресса. Сегодня, когда становится понятно, что человек без корней, без Родины, без наследия своего народа слаб, неудивительно, чтоВечер снова привлекает внимание театральных деятелей. И показательно, что жизнь обычной, каких в Беларуси множество, умирающей деревни взволновала представителей разных народов, разных языков, разных социальных слоев. Значит, есть еще что-то общее у нас.

Читать еще:  При гастрите что можно пить из таблеток

Вечер
Могилевский областной драматический театр
Алексей Дударев, реж.

Владимир Петрович
Трагикомедия в 2-х действиях
Постановочная группа:Режиссёр Владимир ПетровичСценография Олег РыбаковМузыкальное оформление – Владимир Петрович
Действующие лица и исполнители:Мультик заслуженный артист РБ Григорий БелоцерковскийГастрит заслуженный артист РФ Александр ПалкинГанна артистка Галина Угначёва

И есть что-то, что объединяет нас всех.
Об этом удивительно светлый и добрый спектакль режиссера Могилевского областного драматического театра Владимира Петровича. Игра блистательного актерского трио заслуженного артиста РБ Григория Белоцерковского, заслуженного артиста РФ Александра Палкина и актрисы Галины Угначёвой не затронет душу разве что самого черствого на свете зрителя И еще.

На протяжении всего спектакля герои всматриваются вдаль, в сторону дороги: не свернет ли кто в их сторону? Подумайте, может быть, это ждут вас?

LiveInternetLiveInternet

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Гастрит из поэмы вечер алексея дударева

ПьесаВечер, которая сегодня в Беларуси даже включена в школьную программу по литературе, несомненно, является одной из вершин творчества известнейшего и это действительно так! самого кассового белорусского драматурга Алексея Дударева. Много лет назадВечер всколыхнул людские умы и обратил взгляды в сторону умирающей деревни: пожалуй, это была одна из первых попыток осознать глубокую нравственную суть проблемы, к которой до того момента относились как к побочному эффекту прогресса. Сегодня, когда становится понятно, что человек без корней, без Родины, без наследия своего народа слаб, неудивительно, чтоВечер снова привлекает внимание театральных деятелей. И показательно, что жизнь обычной, каких в Беларуси множество, умирающей деревни взволновала представителей разных народов, разных языков, разных социальных слоев. Значит, есть еще что-то общее у нас.

Вечер
Могилевский областной драматический театр
Алексей Дударев, реж.

Владимир Петрович
Трагикомедия в 2-х действиях
Постановочная группа:Режиссёр Владимир ПетровичСценография Олег РыбаковМузыкальное оформление – Владимир Петрович
Действующие лица и исполнители:Мультик заслуженный артист РБ Григорий БелоцерковскийГастрит заслуженный артист РФ Александр ПалкинГанна артистка Галина Угначёва

И есть что-то, что объединяет нас всех.
Об этом удивительно светлый и добрый спектакль режиссера Могилевского областного драматического театра Владимира Петровича. Игра блистательного актерского трио заслуженного артиста РБ Григория Белоцерковского, заслуженного артиста РФ Александра Палкина и актрисы Галины Угначёвой не затронет душу разве что самого черствого на свете зрителя И еще.

На протяжении всего спектакля герои всматриваются вдаль, в сторону дороги: не свернет ли кто в их сторону? Подумайте, может быть, это ждут вас?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: